Regulamin

Regulamin
sprzedaży biletów online Muzeum Zamkowego w Malborku1.    Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży jest:
1) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym, a Muzeum Zamkowym w Malborku ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork,
2) spełnienie wymaganych procedur zakupu na stronie www.bilety.zamek.malbork.pl,
a) wprowadzenie danych Kupującego,
b) wybór dnia zwiedzania oraz ilości biletów,
c) sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych,
d) potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Muzeum Zamkowe w Malborku.
2.    System sprzedaży internetowej jest bezpłatną usługą automatyczną i umożliwia zakup biletów indywidualnych.
3.    Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego. Zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 2 godzin powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu www.platnosci.pl przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa wyżej powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone. Kupujący jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez PayU S.A., pocztą elektroniczną - kontakt: pomoc@platnosci.pl lub tel. 61 630 60 05.
4.    Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
5.    Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
6.    Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży internetowej Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Muzeum Zamkowe w Malborku, w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Wszelkie dane osobowe otrzymywane w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów.
7.    Muzeum Zamkowe w Malborku nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
8.    Muzeum Zamkowe w Malborku nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
9.    System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu od bieżącego dnia wydarzenia. Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
10.    Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie biletowej w Muzeum Zamkowym w Malborku i jego oddziałach Zamek w Sztumie i Zamek w Kwidzynie
11.    Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną.
12.    Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia do Muzeum Zamkowego w Malborku i jego oddziałach - są nieważne.
13.    Klient drukuje bilet lub zapisuje na smartfonie po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Muzeum Zamkowe w Malborku
14.    Bilety ważne są w dniu terminu wybranym przez klienta podczas zakupu. Niewykorzystane po tym czasie bilety (utracona ważność) nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.
15.    Wszystkie informacje na temat zwiedzania Muzeum Zamkowego w Malborku, cennika, zniżek, ofert specjalnych, godzin pracy kas biletowych i inne, opublikowane są na stronie www.zamek.malbork.pl
16.    Sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową podlega fiskalizacji, w związku z czym kupujący drogą elektroniczną otrzymuje dowód zapłaty.
17.    Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Muzeum Zamkowe w Malborku.
18.    Muzeum Zamkowe w Malborku może odmówić wstępu na jego teren osobom:
a) znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub  innych podobnie działających środków,
b) posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu,
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie  bezpieczeństwa lub porządku zwiedzania.
W w/w przypadkach Muzeum Zamkowe w Malborku nie zwraca pieniędzy za zakupione bilety.
19.    Regulamin obowiązuje od 08.05.2020.